Wyszukaj znak krótkofalarski

Aktualność danych: DANE UKE: 09-12-2015

Wyszukaj znak wywoławczy:


Wpisz znak: Szukaj

Pokaż znaki w mieście:

Znaki w miejscowości:

 SR5WAZobacz
 SR5WZobacz
 SR9SZobacz
 SR4ONXZobacz
 SR5DGKZobacz
 SR7BUZobacz
 SR6UPKZobacz
 SR6NPKZobacz
 SR4SWZobacz
 SR9UVTZobacz
 SR1ZWZobacz
 SR1WZobacz
 SR3PIZobacz
 SR7UWIZobacz
 SR6UWSZobacz
 SR1NRTZobacz
 SR9DRBZobacz
 SR7VVZobacz
 SR7DMRZobacz
 SR8UVLZobacz
 SR8LLZobacz
 SR7USIZobacz
 SR2DBZZobacz
 SR2BYZobacz
 SR9SKZobacz
 SR9DZobacz
 SR9BZobacz
 SR9DMRZobacz
 SR9KDZobacz
 SR5UVAZobacz
 SR8UWDZobacz
 SR9KWZobacz
 SR1ZKZobacz
 SR1SZZobacz
 SR1LSZobacz
 SR7WIZobacz
 SR5AZobacz
 SR8LUZobacz
 SR5WWZobacz
 SR7UVVZobacz
 SR7BKIZobacz
 SR9KRZobacz
 SR3DZGZobacz
 SR9CZobacz
 SR8WXJZobacz
 SR7TLZobacz
 SR5VWZobacz
 SR1PSFZobacz
 SR8LZobacz
 SR3NATZobacz
 SR8KNZobacz
 SR5MMZobacz
 SR8WXEZobacz
 SR8NDRZobacz
 SR6NWBZobacz
 SR4XHAZobacz
 SR4LHAZobacz
 SR7ULDZobacz
 SR6RZobacz
 SR6MAZobacz
 SR6GZobacz
 SR2MZobacz
 SR1RGZobacz
 SR7WZobacz
 SR1NDIZobacz
 SR3NSEZobacz
 SR4UZobacz
 SR3SEZobacz
 SR1UVHZobacz
 SR7PAZobacz
 SR2TZobacz
 SR3ZJZobacz
 SR3NJEZobacz
 SR2NDFZobacz
 SR2GRZobacz
 SR3WXYZobacz
 SR7SIZobacz
 SR3LSZobacz
 SR9TBZobacz
 SR9AZobacz
 SR1NZobacz
 SR1DZobacz
 SR1KNZobacz
 SR3NZobacz
 SR5DHZobacz
 SR3VHCZobacz
 SR3UHDZobacz
 SR3SHFZobacz
 SR3LHEZobacz
 SR3FHBZobacz
 SR3GWZobacz
 SR3ZXZobacz
 SR3ZZobacz
 SR3NDGZobacz
 SR3GOZobacz
 SR3GZobacz
 SR3DZLZobacz
 SR1NWEZobacz
 SR8NDUZobacz
 SR2ZZobacz
 SR9SEZobacz
 SR6UVOZobacz
 SR5UZobacz
 SR9EEZobacz
 SR6OZobacz
 SR5GMZobacz
 SR4LOZobacz
 SR6GLZobacz
 SR3OZobacz
 SR3FHCZobacz
 SR2SBZobacz
 SR8TAZobacz
 SR7OZobacz
 SR1NRSZobacz
 SR2UVTZobacz
 SR4KTZobacz
 SR5NPCZobacz
 SR8WDZobacz
 SR8NPGZobacz
 SR8BDZobacz
 SR1ZZobacz
 SR9GCZobacz
 SR7SQZobacz
 SR7NRXZobacz
 SR2UVFZobacz
 SR8TTRZobacz
 SR8AZobacz
 SR6DBAZobacz
 SR6BBAZobacz
 SR6BZobacz
 SR8UVPZobacz
 SR8PUZobacz
 SR8NPUZobacz
 SR1NOCZobacz
 SR9JZobacz
 SR9CZZobacz
 SR6KZobacz
 SR5DSZobacz
 SR5RWZobacz
 SR3RRZobacz
 SR5EHZobacz
 SR8UZobacz
 SR8BIZobacz
 SR2BWZobacz
 SR3LZobacz
 SR2GTZobacz
 SR2GSZobacz
 SR2KYZobacz
 SR9UVZZobacz
 SR9UVMZobacz
 SR8RZobacz
 SR9VUZobacz
 SR9EZobacz
 SR9DKAZobacz
 SR9BKAZobacz
 SR6WSZobacz
 SR5OZobacz
 SR8VZobacz
 SR8JSZobacz
 SR8VPWZobacz
 SR7LDZobacz
 SR8DUZobacz
 SR8KZobacz
 SR2KUZobacz
 SR2CZobacz
 SR4NWMZobacz
 SR4MIZobacz
 SR8NWDZobacz
 SR8JRZobacz
 SR1PZobacz
 SR7LZobacz
 SR6JZobacz
 SR3KHZobacz
 SR9XZobacz
 SR2VHMZobacz
 SR3XXZobacz
 SR2GDZobacz
 SR3PZobacz
 SR5URZobacz
 SR6JGZobacz
 SR8JZobacz
 SR4BKZobacz
 SR5PLZobacz
 SR5PZobacz
 SR9KMZobacz
 SR6GHCZobacz
 SR4SUZobacz
 SR6WRCZobacz
 SR8KKMZobacz
 SR7LAZobacz
 SR5LWZobacz
 SR5RRZobacz
 SR5RKZobacz
 SR1WAZobacz
 SR9UVPZobacz
 SR0DZobacz
 SR9WXZobacz
 SR5WAWZobacz
 SR9UCZZobacz
 SR7STZobacz
 SR7PBZobacz
 SR9ADZobacz
 SR5WZZobacz
 SR5WBZobacz
 SR7WXCZobacz
 SR5PIOZobacz
 SR5BBSZobacz
 SR7ULMZobacz
 SR2NMTZobacz
 SR2TCZZobacz
 SR8LLBZobacz
 SR5WPZobacz
 SR5WKZobacz
 SR5WCZobacz
 SR5KPZobacz
 SR5NRDZobacz
 SR9KSZobacz
 SR2SLZobacz
 SR7NRQZobacz
 SR7LMZobacz
 SR8UKSZobacz
 SR3DPNZobacz
 SR9NSKZobacz
 SR3NPBZobacz
 SR5DRAZobacz
 SR2VVZobacz
 SR9WXQZobacz
 SR9WXGZobacz
 SR9UVRZobacz
 SR7UTMZobacz
 SR2UTOZobacz
 SR2KGZobacz
 SR8MOTZobacz
 SR8LWZobacz
 SR9UVKZobacz
 SR4AUZobacz
 SR4AZobacz
 SR5KPNZobacz
 SR2UVOZobacz
 SR8RJZobacz
 SR9SZZobacz
 SR3WXDZobacz
 SR3DMRZobacz
 SR5SQZobacz
 SR9EZHZobacz
 SR5NRCZobacz
 SR4MRZobacz
 SR4VVQZobacz
 SR2DDUZobacz
 SR2WXMZobacz
 SR1WXZobacz
 SR1CHZobacz
 SR8BCHZobacz
 SR9PZZobacz
 SR7UVBZobacz
 SR3UVPZobacz
 SR1WXSZobacz
 SR8ZAZobacz
 SR8BBSZobacz
 SR4UGZobacz
 SR6WRZobacz
 SR7USCZobacz
 SR9VVOZobacz
 SR3XHYZobacz
 SR3LHYZobacz
 SR8CHZobacz
 SR9UVZobacz
 SR9WXXZobacz
 SR8WXOZobacz
 SR9AEZobacz
 SR4SZobacz
 SR4RSZobacz
 SR9TRZobacz
 SR7TMZobacz
 SR9UVUZobacz
 SR1UVDZobacz
 SR1MSZobacz
 SR8NJLZobacz
 SR2UVVZobacz
 SR3XZobacz
 SR3KAZobacz
 SR4UVQZobacz
 SR4DBZobacz
 SR3POZobacz
 SR3OWZobacz
 SR7NWLZobacz
 SR1NRCZobacz
 SR5PRZobacz
 SR3LXZobacz
 SR9VODZobacz
 SR6UVXZobacz
 SR9DZBZobacz
 SR4UVEZobacz
 SR2NRDZobacz
 SR3NRIZobacz
 SR4SAZobacz
 SR3SHRZobacz
 SR3KHRZobacz
 SR3CHRZobacz
 SR6MNFZobacz
 SR5WUZobacz
 SR2JJZobacz
 SR9PCZobacz
 SR9PZobacz
 SR8NPZobacz
 SR9VOZobacz
 SR8ETZobacz
 SR9NRYZobacz
 SR9NFBZobacz
 SR9NZobacz
 SR3NKIZobacz
 SR8FHSZobacz
 SR3MZobacz
 SR8NDEZobacz
 SR3SRZobacz
 SR8SMZobacz
 SR8BPZobacz
 SR4BSZobacz
 SR5UVRZobacz
 SR5WXBZobacz
 SR9NLGZobacz
 SR3JAZobacz
 SR7UVLZobacz
 SR7NSTZobacz
 SR1WGZobacz
 SR1NRWZobacz
 SR5FHXZobacz
 SR2BTZobacz
 SR7SCZobacz
 SR3XHRZobacz
 SR9JKZobacz
 SR3DOKZobacz
 SR8VHSZobacz
 SR8WXLZobacz
 SR9UVCZobacz
 SR8WXHZobacz
 SR5NDZobacz
 SR6XHCZobacz
 SR6KHCZobacz
 SR5RZobacz
 SR1WXRZobacz
 SR2GNZobacz
 SR9OSRZobacz
 SR8ZZobacz
 SR8UVBZobacz
 SR8DZobacz
 SR2JZobacz
 SR4SUZobacz
 3Z3ZZobacz
 SQ8CBUZobacz

Autor strony nie odpowiada za dane zawarte w wykazie znaków, pochodzą one z publicznie dostępnej bazy na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zapraszamy do odwiedzenia nas w portalach społecznościowych